Φυτώρια Καζάκου

Florabella Rhododendronerde

5,00 

Υπόστρωμα για οξύφυλλα φυτά

Ηλεκτρική αγωγιμότητα: 15 mS/m (+-25%)
Οργανική ουσία: 90% του βάρους
Ποσοστό υγρασίας: 60-75% του βάρους
Αξία pH (H2O) 4,0-5,0
Ποσότητα προστιθέμενου λιπάσματος:  0,5 Kg/m3
Προτεινόμενη χρήση: Υπόστρωμα για οξύφυλλα φυτά (γαρδένια, καμέλια, αζαλέα, ροδόδεντρο)

Βάρος 4,5 kg
Μέγεθος

20lt