Φυτώρια Καζάκου

Florabella Orchideenerde 5lt

3,50 

Υπόστρωμα για την καλλιέργεια ορχιδέας

Ηλεκτρική αγωγιμότητα: 20 mS/m (+-25%)
Οργανική ουσία: 60% του βάρους
Ποσοστό υγρασίας: 50-60% του βάρους
Αξία pH (H2O) 5,5-6,5
Ποσότητα προστιθέμενου λιπάσματος: 0,8 Kg/m3
Προτεινόμενη χρήση: Υπόστρωμα για την καλλιέργεια ορχιδέας

Βάρος 1,5 kg
Μέγεθος

5lt