Φυτώρια Καζάκου

Florabella Λαχανοκομίας

5,00 

Υπόστρωμα για φυτά λαχανοκομίας

Ειδικό φυτόχωμα για την καλλιέργεια λαχανικών όπως τομάτες, πιπεριές, αγγούρια σε γλάστρες . Περιέχει όλα τα απαιτούμενα θρεπτικά συστατικά για την βέλτιστη ανάπτυξη των φυτών και πλούσια απόδοση.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ηλεκτρική αγωγιμότητα: 60mS/m (+/-25%)
Υγρασία: 60-75% του βάρους
pH: 5,5-6,5
Ποσότητα προστιθέμενου λιπάσματος: 1,5 kgr/m3

Βάρος 4,5 kg