Φυτώρια Καζάκου

Florabella Ανθοφορίας (Blumenerde)

12,50 

Ειδικό φυτόχωμα για την καλλιέργεια φυτών σε γλάστρες και στον κήπο

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ηλεκτρική αγωγιμότητα: 40mS/m (+/-25%)
Οργανική ουσία: 80%
Υγρασία: 60-75%
pH: 5,5-6,5
Ποσότητα προστιθέμενου λιπάσματος: 1,5 kgr/m3

Βάρος 8 kg
Μέγεθος

70lt