Φυτώρια Καζάκου

Eporal Fly Bait 250gr

17,00 

Το Eporal Fly Bait είναι ειδικό εντομοκτόνο για την καταπολέμηση της οικιακής μύγας σε αγροκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Το EPORAL FLY BAIT είναι εντομοκτόνο για την καταπολέμηση της οικιακής μύγας (Musca domestica) σε αγροκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Μορφή Σκευάσματος: Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Δραστική Ουσία: Ιmidacloprid 9,99% β/β + Muscalure 0,085% β/β

Στόχοι: Οικιακή μύγα (Musca domestica)

Πεδίο Εφαρμογής: Εσωτερικοί χώροι. Εφαρμογή σε αγροτοκτηνοροφικές εγκαταστάσεις

-Γρήγορη κατάρριψη των μυγών
-Μεγάλη διάρκεια δράσης
-Εφαρμογή και παρουσία ζώων (χωρίς να έρχονται σε επαφή με το διάλυμα)
-Εύκολο στην προετοιμασία και στη χρήση
-Δε λερώνει τις επιφάνειες

Αρ. Έγκρ. ΥΠΑΑΤ: ΤΠ18-0321

Έγκριση

Παράταση

Βάρος 0,25 kg