Φυτώρια Καζάκου

Copfort 5lt

55,00 

Λίπασμα χαλκού σε μορφή διαλύματος

To Copfort είναι ένα υγρό διάλυμα με βάση τον χαλκό (Cu),που απορροφάται εύκολα και μεταφέρεται γρήγορα σε όλα τα μέρη των φυτών

To Copfort διορθώνει την τροφοπενία χαλκού

Tα φυτά στα οποία χορηγήθηκε Copfort αποκτούν μεγαλύτερη αντοχή σε καταπονήσεις.

Σύνθεση(w/w): Χαλκός (Cu) 6%, συμπλοκοποιημένος με λιγνοσουλφονικό οξύ

Δοσολογίες: διαφυλλικά 200-400cc/100lt
Μέσω συστήματος άρδευσης 200-400cc/στρέμμα

Κατασκευαστής:  AltincoAgro
Βάρος 5 kg