Φυτώρια Καζάκου

, ,

Bordelesa Blue 20WP 1Kg

9,50 

Bordelesa Blue 20WP Βορδιγάλειος Πολτός

Μορφή: WP
Σύσταση: Μεταλλικός χαλκός: 20% (β/β) (σε µορφή βορδιγάλειου πολτού)
Συσκευασίες: Σάκοι: 5kg, Κουτιά: 1kg
Εικονογράφηση Κινδύνου
Περιγραφή Σκευάσματος: Ανόργανο µυκητοκτόνο µε προστατευτική δράση. Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες.
Τρόπος Δράσης: Ανόργανο µυκητοκτόνο µε προστατευτική δράση.
Παρατηρήσεις: (1) Οι µικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασµούς που πλησιάζουν προς την άνθηση, ιδιαίτερα για τη µηλιά και οι µεγάλες όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. (2) Στις καλλιέργειες: αµπέλι, εσπεριδοειδή, µηλιά, πυρηνόκαρπα, πατάτα, ελιά και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρµόζονται, τα προγράµµατα των γεωργικών προειδοποιήσεων. (3) Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).
Συνδυαστικότητα: ∆εν συνδυάζεται µε οργανοφωσφορικά και καρβαµιδικά εντοµοκτόνα καθώς και µε maneb, mancozeb, folpet, captan και thiram. Επίσης δεν συνδυάζεται µε ελαιούχα σκευάσµατα όταν ο ψεκασµός γίνεται εκτός της εποχής του ληθάργου των δένδρων.
Φυτοτοξικότητα: Είναι φυτοτοξικό στη ροδακινιά, κερασιά και δαµασκηνιά αφού φουσκώσουν τα µάτια. Επίσης µπορεί να παρουσιάσει φυτοτοξικότητα στα κολοκυνθοειδή κάτω από ορισµένες συνθήκες (υψηλή υγρασία). Φυτοτοξικότητα παρουσιάζει επίσης σε ορισµένες ποικιλίες µηλιάς. Στη μηλιά να χρησιμοποιείται πριν την άνθηση. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση.

 

Βάρος 1 kg