Φυτώρια Καζάκου

, ,

Bordelesa 20SC 3lt

35,00 

Bordelesa 20SC Ύγρός Βορδιγάλειος Πολτός

Μορφή : SC
Σύσταση : Μεταλλικός χαλκός: 20% (β/ο) (σε µορφή βορδιγάλειου πολτού)
Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας : 60809/27-12-2018
Συσκευασίες : Δοχεία: 5lt, 4lt, 3lt, Φιάλες: 2lt, 500cc, 250cc

Εικονογράφηση Κινδύνου

Περιγραφή Σκευάσματος : Ανόργανο μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση. Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες.
Τρόπος Δράσης : Ανόργανο µυκητοκτόνο µε προστατευτική δράση.
Παρατηρήσεις
(1) Οι µικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασµούς που πλησιάζουν προς την άνθηση, ιδιαίτερα για τη µηλιά και οι µεγάλες όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. (2) Στις καλλιέργειες: αµπέλι, εσπεριδοειδή, µηλιά, πυρηνόκαρπα, πατάτα, ελιά και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρµόζονται, τα προγράµµατα των γεωργικών προειδοποιήσεων. (3) Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).

Συνδυαστικότητα ∆εν συνδυάζεται µε οργανοφωσφορικά και καρβαµιδικά εντοµοκτόνα καθώς και µε maneb, mancozeb, folpet, captan και thiram. Επίσης δεν συνδυάζεται µε ελαιούχα σκευάσµατα όταν ο ψεκασµός γίνεται εκτός της εποχής του ληθάργου των δένδρων. Σε περίπτωση νέων συνδυασµών να γίνεται µία µικρή δοκιµή πριν από την τελική εφαρµογή.

Φυτοτοξικότητα Είναι φυτοτοξικό στη ροδακινιά, κερασιά και δαµασκηνιά αφού φουσκώσουν τα µάτια. Επίσης µπορεί να παρουσιάσει φυτοτοξικότητα στα κολοκυνθοειδή κάτω από ορισµένες συνθήκες (υψηλή υγρασία). Φυτοτοξικότητα παρουσιάζει επίσης σε ορισµένες ποικιλίες µηλιάς. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση.

Φάσμα Δράσης
Βάρος 4,7 kg