Φυτώρια Καζάκου

Azamat

16,00 

Το AZAMAT είναι οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο για τον έλεγχο των οικιακών μυγών (Musca domestica, Fania cannicularis).

Κατηγορία: Ετικέτα:

H αυξημένη παρουσία σακχαρούχων ουσιών στη σύνθεσή του, καθιστά το προϊόν ιδιαίτερα ελκυστικό στις μύγες. Με πολύ γρήγορη δράση και μεγάλη διάρκεια.

Μορφή Σκευάσματος: Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Δραστική Ουσία: Azamethiphos 10% β/β

Στόχοι: Οικιακή μύγα (Musca domestica), μικρή οικιακή μύγα (Fania cannicularis)

Πεδίο Εφαρμογής: Κατοικίες, δημόσιοι χώροι, χώροι προοριζόμενοι για βιομηχανική ή εμπορική χρήση, αποθηκευτικοί χώροι, κτηνοτροφικές μονάδες (αγελαδοτροφεία, χοιροτροφεία, πτηνοτροφεία, αιγοπροβατοτροφεία, στάβλοι)

Αρ. Έγκρ. ΥΠΑΑΤ: ΤΠ18-0230

Έγκριση

Ετικέτα Προϊόντος

Βάρος 0,2 kg