Φυτώρια Καζάκου

12-12-12 (35) + 10 % O.Y. Organofert 25kg

22,00 

12-12-12 (35) + 10 % O.Y. Organofert 25kg Σύνθετο NPK ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΟ λίπασμα.

Το 12-12-12 (35) + 10 % O.Y. Organofert είναι ένα κοκκώδες σύνθετο NPK ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΟ λίπασμα. Προκύπτει από τη σύνθεση των ανόργανων θρεπτικών στοιχείων (Ν-Ρ2Ο5-Κ2O-S ) με μεγάλα μόρια (χουμικά σύμπλοκα) οργανικής ουσίας.

Τα χουμικά σύμπλοκα περιέχουν ουσίες που ασκούν άμεση επίδραση στην καλλιέργεια. Διεγείρουν την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, προωθούν την άνθιση και την καρποφορία και βελτιώνουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής. Ταυτόχρονα λειτουργούν σαν ενεργοποιητές των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του εδάφους, μεταβάλουν την κινητικότητα των θρεπτικών στοιχείων και αυξάνουν τη διαθεσιμότητά τους στην καλλιέργεια.

Το Organofert αποτελεί μοναδική επιλογή για την βασική λίπανση όλων ανεξαιρέτως των καλλιεργειών, και ειδικά της δενδροκομίας, της αμπελουργίας και της σύγχρονης λαχανοκομίας. Αυξάνει θεαματικά τις αποδόσεις και βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

MSDS_Organofert_el

TDS_Organofert_el

Βάρος 26 kg