Φυτώρια Καζάκου

Όροι Χρήσης

H Ιστοσελίδα www.kazakou.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα που αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της επιχείρησης ΦΥΤΩΡΙΑ ΚΑΖΑΚΟΥ που εδρεύει στην ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΚ. 64006 Τηλ/ Fax: 2510-316024
 
Όροι χρήσης και προϋποθέσεις
 
Α. Γενικά
1. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο , είστε υπεύθυνοι για την τήρηση του απορρήτου των στοιχείων σας καθώς και για την ελεγχόμενη πρόσβαση τρίτων από τον υπολογιστή σας με τον λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να αποδεχθείτε πλήρη ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που θα προκύψουν από την δραστηριότητα του λογαριασμού σας. Πρέπει να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσετε το απόρρητο των στοιχείων πρόσβασής σας και να μας ειδοποιήσετε άμεσα αν πιστεύετε ότι τα στοιχεία έχουν γίνει γνωστά σε τρίτους ή γίνεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι σωστές και ολοκληρωμένες και ότι οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτές μας κοινοποιούνται άμεσα μέσω της ανανέωσης στοιχείων λογαριασμού στον ιστότοπο. Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση σε αυτόν, να διακόψει λογαριασμούς ,να αφαιρέσει ή να αλλάξει περιεχόμενο, κατά την κρίση του, αν ακυρώσουμε παραγγελία θα είναι χωρίς χρέωση σε εσάς.
2. Οι προφορικές συμφωνίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιβεβαιώνονται γραπτώς. Για τηλεφωνικές ή άλλες παραγγελίες ο Αγοραστής θα φέρει τον κίνδυνο και το κόστος που συνεπάγεται για λανθασμένες παραγγελίες.
3. Τα προϊόντα δεν συγκλίνουν απόλυτα με τις φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες είναι αντιπροσωπευτικές.
4. Ο αγοραστής δεσμεύεται από την αίτηση αγοράς του για μια περίοδο 10 ημερών, μπορεί, ωστόσο, να ζητηθεί από τον αγοραστή επιπλέον περίοδος χάριτος. Αν εξακολουθεί να μην υπάρχει παράδοση μέχρι το τέλος της περιόδου χάριτος, ο αγοραστής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με γραπτή προειδοποίηση. Περαιτέρω δικαιώματα του αγοραστή, ιδίως αποζημίωση για καθυστέρηση ή μη απόδοσης θα πρέπει να αποκλείονται σε κάθε περίπτωση.
 
Β. Απώλειες
Η επιχείρησή μας δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε απώλειες οι οποίες μπορεί να προκύψουν από μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων μας , οι απώλειες αυτές μπορεί να αφορούν έξοδα, κέρδη, πωλήσεις ή οποιαδήποτε άλλη άμεση ή έμμεση απώλεια .
 
Γ. Πρόσβαση
Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να διασφαλίσουμε την συνεχή και απρόσκοπτη διαθεσιμότητα του ιστότοπου και την χωρίς λάθη μεταφορά δεδομένων, πάραυτα λόγω της φύσης του διαδικτύου δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε. Επίσης, η πρόσβαση ενδέχεται να είναι περιορισμένη ή αδύνατη κάποια διαστήματα λόγω συντήρησης ή και αναβάθμισης, θα προσπαθούμε πάντα οι χρόνοι μειωμένης ή αδυναμίας πρόσβασης να είναι οι ελάχιστοι.
 
Δ. Άδεια χρήσης ιστότοπου
Ο ιστότοπος σας παρέχει μία περιορισμένη άδεια χρήσης που αφορά την πρόσβαση και προσωπική χρήση του, αλλά όχι το κατέβασμα, εκτός προσωρινών αρχείων, την μετατροπή μέρους ή όλου του περιεχομένου παρά μόνο με έγγραφη δήλωση αποδοχής από μέρους μας. Αυτή η δήλωση δεν αφορά την πώληση ή εμπορική χρήση του ιστότοπου, χρήση προσφορών ή αντικειμένων προς όφελος τρίτων ή χρήση μηχανών εσωτερικής αναζήτησης οποιασδήποτε φύσης. Αυτός ο ιστότοπος απαγορεύεται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πωληθεί, επισκεφτεί ή κατά οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθεί για εμπορικό σκοπό χωρίς γραπτή άδεια.
 
Ε. Η συγκατάθεσή σας
Κάνοντας χρήση του ιστότοπου μας, συμφωνείτε με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μας. Τα δεδομένα αυτά, με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν αυτό επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή (δικαστήριο κλπ.).
 
Ζ. Κανόνες συμπεριφοράς
Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί, ή ενδέχεται να προκαλέσει, αδυναμία πρόσβασης σε αυτόν, διακοπή αυτής ή και οποιαδήποτε βλάβη σε αυτόν. Αποδέχεστε ότι εσείς και όχι ο ιστότοπος είστε υπεύθυνοι για όλες τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και το περιεχόμενο αυτών που αποστέλλετε από τον υπολογιστή σας σε εμάς και οι οποίες πρέπει να είναι για νόμιμη χρήση μόνο. Δεν επιτρέπεται η χρήση για οτιδήποτε από τα παρακάτω:
• Για σκοπούς που εμπεριέχουν δόλο ή σε σχέση με οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.
• Να αποστείλετε, χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό είναι παράνομο, προσβλητικό κατά οποιονδήποτε τρόπο ή παραβιάζει τους όρους χρήσης, σήματα, πατέντες ή είναι παθογόνος προς τρίτους.
 
Η. Απόψεις , σχόλια, αναφορές, επικοινωνία και άλλο περιεχόμενο 
Οι χρήστες αυτού του ιστότοπου μπορούν να αναρτήσουν απόψεις, σχόλια, αναφορές, επικοινωνία και άλλο περιεχόμενο με την παραδοχή ότι το περιεχόμενο δεν είναι παράνομο ή προσβλητικό κατά οποιονδήποτε τρόπο και δεν θίγει τα εμπορικά ή άλλα δικαιώματά μας, δεν περιέχει ιούς, εμπορικές ή πολιτικές καμπάνιες, θίγει πνευματική ιδιοκτησία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ψευδείς ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή να προσποιηθείτε ανύπαρκτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν αναλαμβάνει υποχρέωση) για την αφαίρεση ή μετατροπή αυτού του περιεχομένου. Εφόσον αναρτήσετε περιεχόμενο και εκτός αν δηλωθεί σε εμάς, έχετε δώσει σε εμάς και τους συνεργάτες μας τη μη αποκλειστική, χωρίς όρους και μεταβιβαζόμενη άδεια χρήσης με δυνατότητα αλλαγής μετατροπής, έκδοσης και γενικά οποιουδήποτε μετασχηματισμού αυτού του περιεχομένου και διάθεσης αυτού κατά την κρίση μας .
 
Θ. Copyright
1. Όλο το περιεχόμενο που συμπεριλαμβάνεται στον ιστότοπο όπως κείμενα, γραφικά, σχέδια, εικόνες και γενικά οποιοδήποτε περιεχόμενο είναι ιδιοκτησία του, και προστατεύεται από την διεθνή νομοθεσία. Όλο το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι ιδιοκτησίας του ιστότοπου. Απαγορεύεται η εξαγωγή (με οποιοδήποτε τρόπο άμεσο ή έμμεσο) και χρήση περιεχομένου του χωρίς προηγούμενη έγγραφη ή άδεια χρήσης. Απαγορεύεται η χρήση τιμών και προϊόντων ή η δημιουργία βάσης δεδομένων με αντικείμενα από τον ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.
2. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημοσιεύεται από εσάς ή από άλλους χρήστες στην ιστοσελίδας μας. Ωστόσο, οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημοσιεύεται από εσάς, χρησιμοποιώντας όλα τα ανοιχτά εργαλεία επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικά σήματα, γίνεται ιδιοκτησία μας, και ως τέτοια, μας δίνει μια αέναη, αμετάκλητη, παγκόσμια, ατελώς, αποκλειστική άδεια να αναπαράγει, να τροποποιεί, να προσαρμόζει, να μεταφράζει, δημοσιεύει δημόσια ή να το διανείμει όπως μας βολεύει. Αυτό αναφέρεται μόνο και ισχύει για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται μέσω ανοικτών εργαλείων επικοινωνίας, όπως περιγράφεται, και δεν αναφέρεται σε πληροφορίες που παρέχονται ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής.
 
Ι. Σήματα
Tο σήμα, καθώς και άλλα εμπορικά σύμβολα τα οποία εμφανίζονται στον ιστότοπό μας ή κατοχυρωμένα σήματα αποτελούν κατοχυρωμένη εμπορική ιδιοκτησία της εταιρείας μας και προστατεύονται από την σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν δύναται δε να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε ή σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν που δεν αφορά εμπορικά ή νομικά την εταιρία, επίσης σε χρήση η οποία δύναται να δημιουργήσει σύγχυση ή προσβολή κατά οποιονδήποτε τρόπο σε σχέση με την εταιρεία μας. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα που δεν είναι κατοχυρωμένα από την εταιρεία μας αποτελούν ιδιοκτησία των εταιρειών οι οποίες δύναται ή όχι να έχουν σχέση με την εταιρεία μας .Μάρκες και γνήσιοι κωδικοί χρησιμοποιούνται μόνο για αναφορά.
 
Κ. Ανήλικοι
Ο ιστότοπος δεν μπορεί να προβεί σε πώληση σε άτομα κάτω των 18 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο με επίβλεψη κηδεμόνα.
 
Λ. Αλλαγές υπηρεσίας ή αλλαγή όρων χρήσης
Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στον ιστότοπο μας, στους όρους χρήσης και πωλήσεων ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
 
Μ. Αποποίηση
1. Εάν παραβιάσετε τους όρους και δεν κινηθούμε νομικά εναντίων σας, επιφυλάσσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας για μελλοντική χρήση.
2. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε τα στελέχη, τους ιδιοκτήτες, τους υπαλλήλους , από και ενάντια όλες τις απώλειες, ζημίες και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας συμφωνίας χρήστη ή την αποτυχία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με το λογαριασμό σας που πραγματοποιούνται από εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που χρησιμοποιεί το λογαριασμό σας.
 
Ν. Δικαιοδοσία Δικαστηρίων
Οι όροι καλύπτονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, για οποιαδήποτε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Καβάλας.